GDPR pre vás znamená nie len mať vypracovaný projekt na ochranu osobných údajov podľa GDPR, ale aj väčšiu zodpovednosť, nakoľko štatutár/riaditeľ je priamo zodpovedný za to, že počítačová sieť jeho firmy/organizácie nemôže byť zneužitá, resp. že prijal „primerané bezpečnostné opatrenia“. Takýmto opatrením je aj spracovanie dokumentácie k existujúcej PC sieti! Analýza priamo u Vás nie je náročná a pri spracovaní podkladov je cena za aktívny prvok siete t.j. počítač, router, atď. len 3€. Pritom základná cena za spracovanie podkladov, o ktoré sa môžete oprieť vrátané odporúčaní stojí len 33€ (takže presne viete cenovú náročnosť). Pritom si splníte nie len zákonnú povinnosť, ale zároveň aj zistíte, ako na tom vlastne aktuálne ste.

Čo je GDPR ?

  • Nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov. Nahradí platný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Nariadenie nadobúda účinnosť 25. mája 2018. Týka sa všetkých subjektov, ktoré spracúvajú osobné údaje, nakoľko ich potrebujú spracovávať (napr. aj adresu klienta pre doručenie odpovede na poštu, a to aj keď ide len o meno alebo email)!