Všetky ceny sú uvedené bez DPH – chcete individuálne riešenie ->

Chcem kvalitné riešenie na mieru a dobrú cenu

Meno

Telefón

Email

Otázka / Požiadavka

1. Počítačová bezpečnosť (cyber security)

1.1. Zabezpečenie funkčnosti počítačového systému: siete, aktívnych sieťových zariadení a serverov vo firemnej sieti v rámci SLA (service level agreement, t.j. dohoda o úrovni poskytovaných služieb)

1.1.1. pohotovosť v pracovné dni do 15:00 so začiatkom riešenia do 48h od nahlásenia … od 99€/mes. (do 1 hod vzdialená správa

1.1.2. pohotovosť v pracovné dni nonstop so začiatkom riešenia do 24h od nahlásenia … od 149€/mes. (do 3 hod vzdialená správa)

1.1.3. pohotovosť nonstop so začiatkom riešenia do 24h od nahlásenia … od 249€/mes. (do 5 hod vzdialená správa)

1.1.4. prioritné riešenie so začiatkom do 4 hodín od nahlásenia 24/7/365 … od 399€/mes. (do 5 hod vzdialená správa alebo  v prípade potreby do 1 h on-site servis)

1..1.5. prioritné riešenie so začiatkom do 4 hodín od nahlásenia 24/7/365 … od 799€/mes. (do 10 hod vzdialená správa alebo  v prípade potreby do 4 h on-site servis)

1.2. Audit výpočtovej techniky 

1.2.1. úvodné stretnutie – konzultácia za účelom analýzy stavu zabezpečenia lokálnej PC siete … od 25€ za začatú čh (+cestovné náklady)

1.2.1.1. konzultácia je BEZPLATNÁ, pri podpise zmluvy SLA s viazanosťou na 24 mesiacov (do 1 mesiaca od stretnutia).

1.2.2. analýza stavu bezpečnosti – vyplnenie vstupnej dokumentácie … od 25€ za začatú hodinu analýzy

1.2.3. vypracovanie dokumentácie a zistenie výsledného stavu úrovne zabezpečenia (vrátane odporúčaní) … od 33€ + 3€ za každý aktívny prvok siete

1.2.4. spracovanie kompletného zabezpečenia v rámci GDPR – implementácia produktov

1.2.4.1. šifrovanie adresárov … od 50€ jednorazovo na jeden PC alebo pravidelný audit … od 25€ za každý PC obsahujúci citlivé údaje

1.2.4.2. dvojzložková autentifikácia  … od 60€ jednorazovo na jeden PC alebo pravidelný audit … od 30€ za každý PC obsahujúci citlivé údaje

1.2.4.3. overenie aktuálneho súladu s nariadením GDPR podľa ESET … od 50€ (vrátane registrácie k prístupu k novinkám ESET)

1.3. Servisný zásah

1.3.1. vzdialená správa

1.3.1.1. pre partnerov (zmluva SLA)

1.3.1.1.1. 25€/začatá hod, resp. v rámci SLA bezplatne – senior IT špecialista

1.3.1.1.2. 16€/začatá hod, resp. v rámci SLA bezplatne – junior IT špecialista

1.3.1.1.3. pre neziskové organizácie poskytujeme fixnú zľavu -20%

1.3.1.2. na základe online objednávky (bez zmluvy SLA)

1.3.1.2.1. 50€/začatá hod – senior IT špecialista

1.3.1.2.2. 25€/začatá hod – junior IT špecialista

1.3.2. on-site servis u zákazníka (pre zmluvných partnerov bez cestovných nákladov)

1.3.2.1. pre partnerov (zmluva SLA)

1.3.2.1.1. 50€/začatá hod, resp. vrámci SLA bezplatne – senior IT špecialista

1.3.2.1.2. 25€/začatá hod, resp. v rámci SLA bezplatne – junior IT špecialista

1.3.2.2. na základe online objednávky (bez zmluvy SLA, + cestovné náklady)

1.3.2.2.1. 99€/začatá hod – senior IT špecialista

1.3.2.2.2. 49€/začatá hod – junior IT špecialista

1.4. Pravidelný servis – revízia/audit (naplánovaný servis viac ako 7 dní vopred) – zľava 20%

2. Programátorské práce

2.1. PROGRAMOVANIE WEBSTRÁNOK

2.1.1. individuálna ponuka na základe potrieb zákazníka

2.1.1.1. zmena webstránky na prehľadnú, konfigurovateľnú a SEO optimalizovanú webstránku … od 2.000€ do 20.000€

2.1.1.2. stránky postavené na systémoch CMS a responzívnom dizajne … od 1.000€ do 10.000€

2.1.1.3. programované stránky one-page (ŠTART) … od 500€ do 5000€

2.1.2. príprava podkladov pre webstránku nad rámec dohodnutého rozsahu

2.1.2.1. príprava textov – copywriting, redaktorská činnosť … od 25€/normostranu

2.1.2.2. revízia textov – redaktorská činnosť … od 5€/normostranu

2.1.2.3. príprava obrázkov (fotenie/fotobanka, editácia) … od 15€/fotografiu

2.1.2.4. publikovanie a indexácia na webe … od 5€/normostranu

2.2. DOPLNENIE WEBSTRÁNOK

2.2.1. doplnenie webstránky do nami dodávaného webu … od 25€

2.2.2. doplnenie webu do existujúcej webstránky zákazníka … od 50€

2.2.3. doplnenie alebo oprava/úprava webstránky … BEZPLATNE (v rámci maintenance, max. 1 hod/mesiac)

2.3. LANDING PAGE (predajná stránka)

2.3.1. grafické spracovanie 3x 2 obrázky alebo popisky … od 99€

2.3.2. základný rozsah 3x CTA (Call to action) tlačidlá +3x formulár … od 99€

2.3.3. vytvorenie 3x formulár … od 99€

2.4. MAINTENANCE (údržba)

2.4.1. základná údržba webu, zabezpečenie chodu a pôvodnej funkcionality (v rámci možností, nových technológií a zabezpečenia) … od 2% z ceny webu mesačne (min. 19€)

2.4.2. údržba webu vrátane publikovania dodaných podkladov … od 3% z ceny webu mesačne (min. 49€)

2.4.3. údržba webu + publikovanie + aplikovanie inovácií a mesačná modernizácia webu (optimalizácia modulov) … od 4% ceny webu mesačne (min. 69€)

3. Reklamná činnosť

3.1. PPC kampaň Google

3.1.1. nastavenie kampane (max 3 reklamné skupiny) – START /odporúčaná doba 3 a viac mesiacov/

3.1.1.1. nastavenie, analýza KW – jednorazovo … od 99€

3.1.1.2. správa a konfigurácia kampane – mesačne: od 150€ + kredit google (do 150€)

3.1.2. nastavenie 3 kampaní (cca 3 reklamné skupiny) – BASIC /pre navýšenie objednávok/

3.1.2.1. nastavenie, analýza KW – jednorazovo … od 199€

3.1.2.2. správa a konfigurácia kampane – mesačne: od 300€ + kredit google (do 300€)

3.1.3. nastavenie 9 kampaní (cca 3 reklamné skupiny) – OPTIMAL /pre efektívne zvýšenie dopytov/

3.1.3.1. nastavenie, analýza KW – jednorazovo … od 299€

3.1.3.2. správa a konfigurácia kampane – mesačne: od 450€ + kredit google (do 450€)

3.1.4. zvýšenie účinnosti navýšením kreditu google (viac ako 15€/deň) poplatok za správu kampaní od 15€/deň

3.1.5. zvýšenie počtu reklám v rámci balíčka/nová kampaň + 50% z ceny balíčka

3.1.6. zmena pozície kľúčového slova vo vyhľadávaní na žiadosť klienta … od 99€

3.2. FACEBOOK

3.2.1. správa profilu od 99€/mes.

3.2.1.1. zvýšenie popularity (LIKE)

3.2.1.2. pravidelný post 1x týždenne

3.2.1.3. komunikácia s fanúšikmi

3.2.1.4. denná kontrola statusov

3.2.1.5. platený post od 99€ za správu a vyhodnotenie + kredit FB do 100€ (+ individuálna analýza výhodnosti pred objednávkou BEZPLATNE)

3.2.2. súťaž od 99€ + kredit od 50€

3.2.2.1. príprava

3.2.2.2. spracovanie jednoduchej grafiky

3.2.2.3. zacielenie

3.2.2.4. sledovanie a korekcie účinnosti pre max. efektivitu

3.2.2.5. vyhodnotenie

3.2.2.6. individuálna cena za oslovenie výhercu/-ov/ a odovzdanie cien (na požiadanie a v rámci našich možností)

3.2.3. aktívna správa FB – 100% využitie sociálnej siete

3.2.3.1 od 200€/mesiac (+ mesačný reporting)

3.2.3.1.1. vrátane postovania 2x týždenne (v zmysle uzatvorenej zmluvy)

3.2.3.2. + Instagram od 50€/mesiac

3.2.3.3. + Twitter od 25€/mesiac

3.3. EMAIL MARKETING

3.3.1. aktívna správa email marketingu … od 500€/mes.

3.3.1.1. vytvorenie formuláru

3.3.1.2. nasadenie kódu pre web

3.3.2. zbieranie nových mailový kontaktov prostredníctvom webových formulárov … individuálne

4. Ochrana firemných dát a osobných údajov – GDPR

4.1. zabezpečenie dodania bezpečnostného projektu … individuálne (zistiť cenu ihneď)

4.1.1. reálna záruka dodávateľa na dodaný projekt až 60.000€ (zobraziť poistný certifikát)

4.2. zabezpečenie dodania projektu pre kamerové systémy (od 5 kamier + 1 lokálny záznam) … od 149€

4.3. zabezpečenie auditu počítačovej siete pre GDPR (v zmysle prijatia primeraných bezpečnostných opatrení)

4.3.1. Dokumentácia po audite počítačovej siete, vrátane odporúčaní … od 33€

4.3.1.1. Spracovanie informácií k aktívneho prvku siete – počítač, server, router, atď. … 3€/ks

5. Doplnkové služby

5.1. cestovné náklady podľa vzdialenosti servisu od sídla našej spoločnosti (Námestie slobody 9/22, 971 01 Prievidza) … 0,5€/km

5.1.1. B.Bystrica … 64km – 32€

5.1.2. Bratislava … 185km – 92,50€

5.1.3. Košice … 284km – 142€

5.1.4. Nitra … 81km – 40,50€

5.1.5. Trenčín … 65km – 32,50€

5.1.6. Žilina … 63km – 31,50€

5.1.7. Zvolen … 64km – 32€

Zavolajte mi prosím čím skôr