Rozvoj a správa webu

Asi ste počuli o maintenance webstránky, čo v preklade znamená údržba webu.

Profesionálne zabezpečujeme nasledovné operácie, aby sme minimalizovali škody a maximalizovali úžitok webstránky klienta

 1. kontrola aktualizácií CMS
 2. kontrola aktualizácií modulov a ich opráv (nové verzie a bezpečnostné opravy a riešenie kompatibility)
 3. kontrola záloh a mesačná záloha FTP (dáta/obrázky)
 4. databáza (články a stránky)
 5. nastavenia CMS (záloha nastavení)
 6. záloha dizajnu a nastavení rozloženia obsahu na webe
 7. kontrola funkcionality webu (hlavné menu)
 8. kontrola stránky na vírusy a optimalizáciu rýchlosti atď. (Google search console)
 9. analytika návštevnosti + textovo zrozumiteľný popis stavu v pár vetách
 10. odporúčania pre optimalizáciu návštevnosti (nie marketing)poradenstvo
 11. publikovanie článku/stránky alebo zmeny do rozsahu 1 normostrana
 12. nastavovanie mailov podľa požiadanie (ak sú) smerovanie, dovolenka, zmena prístupových práv a podobne
 13. v prípade poškodenia webu, je obnova na naše náklady (bez obmedzenia časovej náročnosti)

Cena maintenance je úmerná zložitosti webu a odpovedá cca 4% z ceny webu ako mesačná platba.

V rámci PC Security – vieme zabezpečiť vyššie uvedené služby + hotline a zabezpečenie počítačovej siete (vrátane konzultácie s lokálnym technikom), ktoré tvoria cca 50% ceny komplexných služieb na základe zmluvy s SLA.

Príklad:pri cene webu 5000€ je cena maintenance do 200€ mesačne

 • pri poskytovaní PC bezpečnosti pre lokálne LAN siete je cena za cca 10 aktívnych prvkov do 250€/mes.
  • v cene je „Dokumentácia“ pre potreby GDPR s pravidelnou aktualizáciou

Váš web vás prezentuje – postaráme sa oň