Rozvoj a správa webu

Asi ste počuli o maintenance webstránky, čo v preklade znamená údržba webu.

Profesionálne zabezpečujeme nasledovné operácie, aby sme minimalizovali škody a maximalizovali účitok webstránky klienta

 1. kontrola Aktualizácií CMS
 2. kontrola Aktualizácií modulov a ich opráv (nové verzie a bezpečnostné opravy a riešenie kompatibility)
 3. kontrola záloh
  1. mesačná záloha FTP (dáta/obrázky)
  2. databáza (články a stránky)
  3. nastavenia CMS (záloha nastavení)
  4. záloha dizajnu a nastavení
 4. kontrola funkcionality webu (hlavné menu)
 5. kontrola stránky na vírusy a optimalizáciu rýchlosti atď. (Google search console)
 6. analytika návštevností + textovo zrozumiteľný popis stavu v pár vetách
 7. odporúčania pre optimalizáciu návštevnosti (nie marketing)
 8. poradenstvo
 9. publikovanie článku/stránky alebo zmeny do rozsahu 1 normostrana
 10. nastavovanie mailov podľa požiadanie (ak sú) smerovanie, dovolenka, zmena prístupových práv a podobne
 11. v prípade poškodenia webu – obnova na naše náklady (bez obmedzenia časovej náročnosti)

Cena maintenance je úmerná zložitosti webu a odpovedá cca 4% z ceny webu ako mesačná platba.

V rámci PC Security – vieme zabezpečiť vyššie uvedené služby + hotline a zabezpečenie počítačovej siete (vrátane konzultácie s lokálnym technikom),

ktoré tvoria cca 50% ceny komplexných služieb na základe zmluvy s SLA.

Príklad:

 • pri cene webu 5000€ je cena maintenance do 200€ mesačne
 • pri poskytovaní PC bezpečnosti pre lokálne LAN siete je cena za cca 10 aktívnych prvkov do 250€/mes.
  • v cene je „Dokumentácia“ pre potreby GDPR s pravidelnou aktualizáciou

Kontaktujte nás na 0907 723 203.